Muzej žena Crne Gore je osnovan da bi se na jednom mjestu okupili svi rasuti ili zanemareni podaci i dokumenta o životu žena u prošlosti Crne Gore.


Arhiv za 1943

Izvještaj o radu AFŽ-a u Piperima, Bratonožićima, Donjim Kučima, itd, rukopis, kopija

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta, dok. br. VII 4-17 (43)

...

Okružni inicijativni odbor AFŽ- Nikšić izvještava Glavni inicijativni odbor AFŽ-a za Crnu Goru i Boku o političkom stanju po srezovima i radu AFŽ-a.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 21. XI 1943; dok. br. VII 4-15 (43)

...

OK Podgorica izvještava o radu sreskih odbora AFŽ-a.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 21. X 1943; dok. br. VII 4-13 (43)

...

„Crnogorke i Bokeljke, majke i sestre, drugarice i vojnici“; dio referata sa I kongresa AFŽ Crne Gore i Boke (kopija).

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta, decembar 1943; dok. br. VII 4-12 (43)

...

Pozdravni telegrami sa Prvog kongresa AFŽ Crne Gore i Boke i to: Staljinu, drugu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ženama SSSR-a i SAD, Centralnom odboru AFŽ-a Jugoslavije itd.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 5. XII 1943; dok. br. VII 4-7 (43)

...

Sreski inicijativni odbor AFŽ Danilovgrad izvještava o radu ženskih organizacija na terenu Sreza danilovgradskog (Vražegrmci, Pavkovići, Jelenak) (dokument nepotpun).

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 18. XI 1943; dok. br. VII 4-3 (43)

...

Inicijativni odbor AFŽ Danilovgrad dostavlja Glavnom inicijativnom odboru AFŽ za Crnu Goru i Boku Izvještaj o radu nekih organizacija na terenu Sreza danilovgradskog.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 24. X 1943; dok. br. VII 4-2 (43)

...

Izvještaj o radu žena u organizacijama AFŽ na terenu Berana (nepotpun).

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 30. XI 1943; dok. br. VII 4-4 (43)

...

Članak Đine Prlje „Žene zauzmimo svoja mjesta“ u kojem govori o krupnoj ulozi koju je pokret rodoljubivih žena odigrao u NOB-u.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta. dok. br. VII 4-9 (43), 1943. godina.

...

Glavni inicijativni odbor AFŽ-a za Crnu Goru i Boku izdaje poziv i uputstvo za učešće na I Antifašističkom kongresu žena koji će se održati 5. decembra 1943.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 10-XI-1943; dok. br. VII 1-9 (43).

...

Proglas sa Prvog kongresa AFŽ-a ženama Crne Gore i Boke.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 6-XII-1943; dok. br. VII 2-4 (43).

...

Glavni inicijativni odbor AFŽ za Crnu Goru i Boku šalje drugaricama uputstva za rad u organizacijama žena na terenu.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 1-IX-1943; dok. br. VII 1-4 (43).

...

Rezolucija I Kongresa AFŽ-a Crne Gore i Boke od 5-XII-43 u Kolašinu.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; dok. br. VII 2-3 (43)

...

PK KPJ za Crnu Goru i Boku obavještava OK Nikšić, Berane i Podgorica, da će se 5. decembra u Kolašinu održati zemaljska konferencija svih rodoljubivih i NO borbi odanih žena; preporučeno je da se  izaberu delegati za konferenciju; da se ulože svi napori na učvršćenju partijskih organizacija i preporučuje se da se ponovo prorade zaključci iz otvorenog pisma.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 12-X...

Glavni inicijativni odbor AFŽ-a šalje poziv i uputstva za učešće na I Antifašističkom kongresu žena koji će se održati 5-XII-1943.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 10-XI-1943; VII 2-2 (43).

...

OK KPJ Nikšić šalje Sreskom komitetu Nikšić uputstvo za saziv sreskog savjetovanja žena.

Izvor: Državni arhiv – Arhivsko odjeljenje za istoriju radničkog pokreta; 1943; dok. br. VII 1-8 (43).

...

Proglas Inicijativnog odbora AFŽ-a za Crnu Goru i Boku kojim se žene pozivaju da učestvuju u NO frontu, bilo s puškom u ruci bilo sa radom u pozadini.

...

Okružni komitet KPJ Nikšić šalje Sreskom komitetu Nikšić proglas i naređenje PK od 15. X „u vezi izostajanja rada po liniji AFŽ-a“ i traži da se dostave imena žena koje bi mogle raditi po toj liniji.

...

SK KPJ Nikšić šalje reonskim i opštinskim komitetima, svim partijskim ćelijama, uputstva za pripreme I kongresa AFŽ-a koji se održava 5. decembra 1943; preporučuje da se izvrše zadaci za sakupljanje zimske pomoći vojsci, koje je postavio Glavni inicijativni odbor AFŽ-a.

...